Dr. Baki Albayrak Dr. Baki Albayrak Dr. Baki Albayrak Dr. Baki Albayrak Dr. Baki Albayrak Dr. Baki Albayrak Dr. Baki Albayrak

Beyin cerrahisi üzerine...

Beyin cerrahisi diğer adıyla nöroşirürji genel anlamıyla; beyin, omurilik ve insan vücudunda bulunan bütün uç sinirlerin cerrahi olarak tedavisi mümkün hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini içerir.

Beyin ve omurilik tümörleri, beynin baloncuk (anevrizma), damar yumağı hastalığı (avm), beyin kanamaları, beyin suyu birikmesi (hidrosefali), ilaça dirençli epilepsi, hareket bozuklukları, ciddi spastisite, bel fıtığı (lomber disk hernileri) ve boyun fıtığı (servikal disk hernileri), bel kayması (spondilolistezis), beyin ve omurilik travmaları ve periferik sinir tuzaklanmaları beyin cerrahlarının tedavisinden sorumlu olduğu hastalıklardır.

Hızla gelişen görüntüleme ve beyin kılavuzlama (nöronavigasyon) yöntemleri ve mikrocerrahi teknikler sonucu, 21. yüzyıl bir nörobilim ve özelde de nöroşirürji çağı haline gelmiş ve henüz 20-30 yıl önce cerrahi olarak ulaşılması bile düşünülemeyen beyin bölgelerindeki kitleler büyük oranda tedavi edilebilir hale gelmiştir.

Dr. Baki Albayrak

soru ve cevap